บริษัท ซัมย่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

Smart Phone

บริษัท ซัมย่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในการนำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablets ฯลฯ โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นการร่วมทุนระหว่างผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย และบริษัทมหาชนจำกัดในไต้หวัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจอุปกรณ์ชาร์จ

เราได้สะสมประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี

ในการคัดสรรสินค้า ตรวจสอบ และจัดจำหน่าย ในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า SAMYA โดยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   ทำให้เป็นที่ได้รับการยอมรับจากผู้ขาย และผู้บริโภค ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในกลุ่ม Smart Phone ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) อุปกรณ์ชาร์จแบบต่าง ๆ ที่รองรับเครื่อง Tablets และเคส หลากหลายสีสันจากความมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาเป็นอันดับแรก เช่น สโลแกนที่ว่า “คุณภาพสินค้าต้องมาก่อน” เรามีแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้น ก่อนนำออกจำหน่าย

นอกจากคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

คู่กับราคาสินค้าที่เหมาะสม เรายังมีการรับประกันสินค้าทุกชิ้น และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง“มีโทรศัพท์ดี ๆ แต่ขาดอุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพ จะมีประโยชน์อะไร”เชื่อมั่นในคุณภาพ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม SAMYA